เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง
GRAND Print Materials

To ensure proper formatting and usage of GRAND NCE logos and wordmarks please review our Graphic Requirements.

Image Files

Logo/Wordmark Web Print
GRAND Full Colour Logo (Black)

JPEG (RBG)
PNG (RBG)

PDF (CMYK)
EPS (CMYK)

GRAND Full Colour Logo (White) JPEG (RBG)
PNG (RBG)

PDF (CMYK)
EPS (CMYK)

GRAND Wordmark (Black)

JPEG (RBG)
PNG (RBG)

PDF (CMYK)
EPS (CMYK)

GRAND Wordmark (White)

JPEG (RBG)
PNG (RBG)

PDF (CMYK)
EPS (CMYK)